Privacy Statement Euroquick B.V.

Inleiding

Euroquick neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige
manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij
verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw
rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy
Statement aandachtig door te nemen.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@euroquick.nl

Wie is Euroquick?

Euroquick is de besloten vennootschap Euroquick B.V. kantoorhoudende te (3281 NJ) Numansdorp
aan Einsteinstraat 69, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 24307268.

Euroquick is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Euroquick de
verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Euroquick jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Euroquick persoonsgegevens van jou
verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Euroquick voor dat specifieke doel gebruikt,
wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door
Euroquick worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar
type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres,
telefoonnummer, betalingsgegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bestellingnummer, inhoud van de
klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, BTW nummer, klantnummer, telefoonnummer,
e-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, gebruikersnaam, e-mailadres, bestelgeschiedenis, gebruikers ID,
telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, adres, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, inhoud van bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Euroquick heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
Rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij Euroquick over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage
doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van
een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen
bij Euroquick. Je kunt verzoeken dat Euroquick je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of
afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Euroquick te verzoeken de verwerking van je
persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Euroquick of een derde
plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Euroquick te verkrijgen. Euroquick zal deze verstrekken
in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale
systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder
onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
verkregen is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen
gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
Euroquick je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Euroquick

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@euroquick.nl. Euroquick zal je verzoek zo snel mogelijk
inwilligen, in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Euroquick een dergelijk verzoek heeft
ontvangen. Indien Euroquick je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangegeven waarom het
verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens:

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Verwerkers
• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de overeenkomst tussen jou en
Euroquick.
Het kan zijn dat Euroquick verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld
op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigen.